Skärgård

Skärgård

Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift som har utkommit sedan 1977 och är den enda i sitt slag i världen. Den presenterar aktuell skärgårdsforskning och diskussion om frågor som berör skärgård och kust. Innehållet är mycket mångsidigt och berör bl.a. kultur, historia, jakt, fiske, sjöfart, boende, företagande, miljö och framtid. Skärgård erhöll pris för kvalitetstidskrifter i Finland 2014.

follow

We are on Paperini.

Get Paperini and read this publication, too!

The new way to read your news.

Latest news, analysis, feature and more from more than 30 publications.

Available in Finland - currently for a very special, eternal, low price, 4,99/mo.

App StoreGoogle Play